من نیاز به فویل آلومینیوم دور ظرف 128 میلی متری دارم که به راحتی تهیه کنم

Aluminium Sheet Supplier